Enkelt och ytligt förklarat så är det så här… I alla europeiska länder där Cannabis inte är kriminaliserat och ger något direkt på straffskalan där kan man ansöka om att få starta en så kallad CSC (i folkmun här kallas de för "associacion"). Cannabis klubbarna befinner sig i ett slags illegal/legalt-ingenmansland där lagarna till viss del lämnar lite för stort fritt tolkningsutrymme enligt mig men det är en bra början. Klubbarna finns i tusentals även om det oftast bara är de invigda som vet om deras existens. Det drivs som en förening där alla medlemmar är användare av cannabis sedan tidigare. Föreningen odlar sin egen cannabis och förädlar den till bland annat salvor, tinkturer, oljor för matlagning, pollen. Klubben är öppen och tydlig gentemot polismyndigheten som hela tiden håller koll så att allting sköts inom lagens ramar. Varje medlem kan sedan komma till klubben för att göra "sitt utdrag" av cannabis. På klubben träffas man för att umgås, spela spel, lyssna på musik, äta gott och självklart även nyttja sin cannabis. Det är den vardagliga, avslappnade biten av klubben. Den andra är att man rent aktivt jobbar för en legalisering av cannabis. Fördelen med dessa klubbar är att de vill få bort gatuhandeln och kriminaliteten för att ersätta det med ett privat bruk samt medicinering.   
 
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress